วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรมWindows Movie Maker

การใช้โปรแกรม Windows Movie Maker
1.        เข้าไปที่ Manu Start
2.       เลือกไปที่ Program File
3.       เลือกไปที่โปรแกรม Windows Movie Maker
 เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Windows Movie Maker จะปรากฏหน้าจอดังนี้

การเริ่มต้นใช้งาน Windows Movie Maker

Windows Movie Maker เป็นคุณลักษณะของ Windows Vista ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ของครอบครัวและการนำเสนอภาพนิ่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมทั้งชื่อเรื่อง ช่วงการเปลี่ยนภาพ ลักษณะพิเศษ ดนตรี หรือแม้กระทั่งคำบรรยายภาพแบบมืออาชีพ และเมื่อคุณสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้ Windows Movie Maker เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ
ถ้าคุณยังเป็นมือใหม่สำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบดิจิทัล หรือเพิ่งหัดใช้งาน Windows Movie Maker ขอให้อ่านคำแนะนำสำหรับเครื่องมือต่างๆ ที่คุณจะได้ใช้ใน Windows Movie Maker และการเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติม

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือของ Windows Movie Maker

Windows Movie Maker จะแบ่งออกเป็นสามพื้นที่หลักคือ บานหน้าต่าง กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา และหน้าจอแสดงตัวอย่าง

พื้นที่หลักของ Windows Movie Maker

Windows Movie Maker ประกอบด้วยบานหน้าต่างที่แตกต่างกันจำนวนมากให้คุณเลือกใช้ตามลักษณะการทำงานแต่ละประเภท
·         บานหน้าต่าง "งาน" จะแสดงรายการงานทั่วไปที่คุณอาจต้องทำเมื่อสร้างภาพยนตร์ ซึ่งประกอบด้วยการนำเข้าแฟ้ม การตัดต่อและการเผยแพร่ภาพยนตร์
·         บานหน้าต่าง คอลเลกชัน' จะแสดงโฟลเดอร์คอลเลกชันซึ่งมีคลิปอยู่ โฟลเดอร์คอลเลกชันจะปรากฏทางซ้ายของบานหน้าต่าง คอลเลกชัน' และคลิปในโฟลเดอร์คอลเลกชันที่เลือกไว้จะปรากฏทางขวาของบานหน้าต่าง คอลเลกชัน' รูปภาพต่อไปนี้แสดงบานหน้าต่าง คอลเลกชัน'
                                   
               บานหน้าต่าง คอลเลกชัน'

·         บานหน้าต่าง คอลเลกชัน' จะแสดงคลิป ลักษณะพิเศษ หรือช่วงการเปลี่ยนภาพที่คุณทำงานอยู่ในขณะสร้างภาพยนตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงรูปขนาดย่อหรือรายละเอียดได้
คุณสามารถลากคลิป ช่วงการเปลี่ยนภาพ หรือลักษณะพิเศษจากบานหน้าต่าง คอลเลกชัน' หรือคอลเลกชันจากบานหน้าต่าง คอลเลกชัน' ไปยังกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาสำหรับโครงการปัจจุบันของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากคลิปต่างๆ ไปเล่นที่หน้าจอแสดงตัวอย่างได้ด้วย หากคุณเปลี่ยนแปลงคลิป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อโครงการปัจจุบันเท่านั้น แต่จะไม่มีผลกับแฟ้มต้นฉบับ

พื้นที่ที่คุณสร้างและแก้ไขโครงการจะแสดงเป็นสองมุมมองคือ กระดานเรื่องราวและเส้นเวลา คุณสามารถสลับระหว่างสองมุมมองดังกล่าวได้เมื่อสร้างภาพยนตร์
·         กระดานเรื่องราว  กระดานเรื่องราวเป็นมุมมองเริ่มต้นใน Windows Movie Maker คุณสามารถใช้กระดานเรื่องราวเพื่อดูลำดับหรือการจัดลำดับของคลิปต่างๆ ในโครงการของคุณและสามารถจัดเรียงใหม่ได้ง่าย หากจำเป็น มุมมองดังกล่าวทำให้คุณเห็นช่วงการเปลี่ยนภาพของวิดีโอหรือลักษณะพิเศษของวิดีโอที่คุณเพิ่มเข้าไปได้ คลิปเสียงที่คุณเพิ่มลงในโครงการจะไม่แสดงบนกระดานเรื่องราว แต่คุณสามารถดูได้ในมุมมองเส้นเวลา รูปภาพต่อไปนี้แสดงมุมมองกระดานเรื่องราวใน Windows Movie Maker
มุมมองกระดานเรื่องราว
·         เส้นเวลา  มุมมองเส้นเวลาเป็นมุมมองที่แสดงรายละเอียดของโครงการภาพยนตร์ของคุณและทำให้คุณแก้ไขภาพยนต์ได้ปราณีตขึ้น การใช้มุมมองเส้นเวลาทำให้คุณสามารถตัดแต่งคลิปวิดีโอ ปรับระยะเวลาของช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างคลิป และดูแทร็กเสียงได้ คุณสามารถใช้เส้นเวลาในการตรวจทานหรือแก้ไขการกำหนดเวลาคลิปในโครงการของคุณ ใช้ปุ่มเส้นเวลาในการสลับไปยังมุมมองกระดานเรื่องราว ย่อหรือขยายรายละเอียดของโครงการ บรรยายเส้นเวลา หรือปรับระดับเสียง รูปภาพต่อไปนี้แสดงมุมมองเส้นเวลาใน Windows Movie Maker
มุมมองเส้นเวลา


หน้าจอแสดงตัวอย่างช่วยให้คุณสามารถดูคลิปแต่ละรายการหรือทั้งโครงการได้ ด้วยหน้าจอแสดงตัวอย่าง คุณสามารถแสดงตัวอย่างโครงการก่อนที่จะเผยแพร่เป็นภาพยนตร์ได้ คุณสามารถใช้ปุ่มใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเล่นคลิปหรือหยุดชั่วคราว หรือเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือกรอกลับคลิปทีละเฟรม ปุ่ม "แยก" ทำให้คุณแยกคลิปออกเป็นสองส่วน ณ จุดที่แสดงในหน้าจอแสดงตัวอย่าง
คุณสามารถกำหนดให้หน้าจอแสดงตัวอย่างใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ โดยการคลิก มุมมอง ชี้ไปที่ ขนาดหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกขนาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากหน้าต่างเพื่อทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ด้วย

การนำเข้าวิดีโอจากวิดีโอเทป

คุณสามารถคัดลอกภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปในกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ' เมื่อคุณนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปในกล้อง DV เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ภาพวิดีโอในเทปจะถูกเข้ารหัสเป็นแฟ้มวิดีโอและบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ


1.        ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้อง DV ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อIEEE 1394 หรือ USB 2.0 จากนั้นตั้งค่าโหมดของกล้องให้เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ (มักใช้ชื่อ VTR หรือ VCR บนกล้อง DV)
2.       ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ที่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเปิดกล้อง DV ให้คลิก นำเข้าวิดีโอ
3.       ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง นำเข้า จากนั้นให้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
4.       เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบันทึกแฟ้มวิดีโอของคุณจากรายการ นำเข้าไปยัง หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น
5.       ในรายการ จัดรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอต่อไปนี้สำหรับใช้กับแฟ้มวิดีโอใหม่นี้ แล้วคลิก ถัดไป
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มเดี่ยวโดยใช้ชนิดแฟ้มที่อุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลของคุณจะใช้ตามค่าเริ่มต้น เช่น แฟ้ม AVI หรือ DV-AVI ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Media Video (WMV) ซึ่งเป็นแฟ้มเดี่ยวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบนวิดีโอเทปไว้ ให้เลือก แฟ้ม Windows Media Video (แฟ้มเดี่ยว)
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม WMV สำหรับทุกฉากบนวิดีโอเทป ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)
6.       คลิก นำเข้าวิดีโอเทปทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก ถัดไป
7.       ถ้าคุณต้องการหยุดการนำเข้าวิดีโอก่อนม้วนวิดีโอเทปสิ้นสุด ให้คลิก หยุด แล้วคลิก ใช่
8.       คลิก เสร็จสิ้น
วิดีโอที่นำเข้าถูกบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณและปรากฏใน Windows Photo Gallery


เมื่อต้องการเขียนวิดีโอเทปลงดีวีดี คุณจะต้องมี Windows DVD Maker ซึ่งมาพร้อมกับ Windows Vista Ultimate และ Windows Vista Home Premium และคุณจำเป็นต้องมีเครื่องเขียนดีวีดีด้วย
1.        ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้อง DV ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อIEEE 1394 หรือ USB 2.0 จากนั้นตั้งค่าโหมดของกล้องให้เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ (มักใช้ชื่อ VTR หรือ VCR บนกล้อง DV)
2.       ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ที่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเปิดกล้อง DV ให้คลิก นำเข้าวิดีโอ
3.       ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง นำเข้า จากนั้นให้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
4.       เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบันทึกแฟ้มวิดีโอของคุณจากรายการ นำเข้าไปยัง หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น
5.       ในรายการ จัดรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอต่อไปนี้สำหรับใช้กับแฟ้มวิดีโอใหม่นี้ แล้วคลิก ถัดไป
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มเดี่ยวโดยใช้ชนิดแฟ้มที่อุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลของคุณจะใช้ตามค่าเริ่มต้น เช่น แฟ้ม AVI หรือ DV-AVI ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Media Video (WMV) ซึ่งเป็นแฟ้มเดี่ยวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบนวิดีโอเทปไว้ ให้เลือก แฟ้ม Windows Media Video (แฟ้มเดี่ยว).
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม WMV สำหรับทุกฉากบนวิดีโอเทป ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)
6.       คลิก นำเข้าวิดีโอเทปทั้งหมดแล้วเขียนข้อมูลลงดีวีดี พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับดีวีดี แล้วคลิก ถัดไป
เทปในกล้อง DV จะถูกกรอกลับไปต้นม้วน และภาพวิดีโอจะถูกนำเข้า
7.       ถ้าต้องการหยุดการนำเข้าวิดีโอก่อนม้วนวิดีโอเทปสิ้นสุด ให้คลิก หยุด แล้วคลิก ใช่
ภาพวิดีโอที่ถูกนำเข้ามาแล้วจะถูกบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอ
8.       เมื่อนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิด การนำเข้าวิดีโอ'
แฟ้มวิดีโอที่ได้รับการบันทึกเรียบร้อย (หนึ่งแฟ้มหรือหลายแฟ้ม) จะถูกเขียนลงในดีวีดี1.        ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้อง DV ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม โดยใช้การเชื่อมต่อIEEE 1394 หรือ USB 2.0 จากนั้นตั้งค่าโหมดของกล้องให้เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ (มักใช้ชื่อ VTR หรือ VCR บนกล้อง DV)
2.       ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ที่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเปิดกล้อง DV ให้คลิก นำเข้าวิดีโอ
3.       ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง นำเข้า จากนั้นให้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
4.       เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบันทึกแฟ้มวิดีโอของคุณจากรายการ นำเข้าไปยัง หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น
5.       ในรายการ จัดรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอต่อไปนี้สำหรับใช้กับแฟ้มวิดีโอใหม่นี้ แล้วคลิก ถัดไป
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มเดี่ยวโดยใช้ชนิดแฟ้มที่อุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลของคุณจะใช้ตามค่าเริ่มต้น เช่น แฟ้ม AVI หรือ DV-AVI ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Media Video (WMV) ซึ่งเป็นแฟ้มเดี่ยวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบนวิดีโอเทปไว้ ให้เลือก แฟ้ม Windows Media Video (แฟ้มเดี่ยว).
·         ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม WMV สำหรับทุกฉากบนวิดีโอเทป ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)
6.       คลิก นำเข้าวิดีโอเทปบางส่วนเท่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก ถัดไป
7.       บนหน้า เลื่อนวิดีโอเทปแล้วเริ่มการนำเข้าวิดีโอ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
·         ใช้ตัวควบคุมกล้อง DV ใน การนำเข้าวิดีโอ' หรือตัวควบคุมบนกล้องวิดีโอของคุณ ค้นหาจุดเริ่มต้นของคลิปบนเทปซึ่งคุณต้องการนำเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณ
·         ถ้าคุณต้องการระบุความยาวของเวลาที่จะนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดการนำเข้าหลังจาก แล้วป้อนค่าจำกัดเวลาสำหรับการนำเข้าภาพวิดีโอ
8.       คลิก เริ่มการนำเข้าวิดีโอ
วิดีโอเทปจะเล่นโดยอัตโนมัติและการนำเข้าจะเริ่มทำงาน
9.       เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
·         เมื่อเทปมาถึงจุดที่คุณต้องการให้หยุดการนำเข้าแล้ว ให้คลิก หยุดการนำเข้าวิดีโอ
·         ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดการนำเข้าหลังจาก ไว้ ให้รอจนถึงเวลาที่กำหนดในการนำเข้าภาพวิดีโอ
10.    ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 และ 9 สำหรับวิดีโอเทปแต่ละส่วนที่คุณต้องการนำเข้า
11.     เมื่อนำเข้าภาพวิดีโอเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น
วิดีโอที่นำเข้าถูกบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณและปรากฏใน Windows Photo Gallery

หมายเหตุ

·         คุณยังสามารถเปิด การนำเข้าวิดีโอ' ได้โดยใช้ Windows Movie Maker โดยที่กล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดในโหมดการเล่น ใน Windows Movie Maker บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าจากกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล
·         คุณยังสามารถเปิดโปรแกรม Import Video ได้โดยใช้ Windows Photo Gallery โดยที่กล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดในโหมดการเล่น ใน Windows Photo Gallery คลิก แฟ้ม คลิก นำเข้าจากกล้องหรือสแกนเนอร์ คลิกที่กล้อง DV ของคุณในรายการอุปกรณ์ แล้วคลิก นำเข้า
·         ไม่สามารถนำเข้าภาพวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR เมื่อใช้ การนำเข้าวิดีโอ' หรือ Windows Movie Maker ได้ เมื่อต้องการนำเข้าภาพวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR คุณจะต้องมีอุปกรณ์จับภาพวิดีโอแบบแอนะล็อกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถนำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์จับภาพแบบแอนะล็อกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จับภาพแบบแอนะล็อกของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
·         กล้อง DV บางชนิดยังให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอนะล็อก อย่างเช่น VCR ได้อีกด้วย กล้อง DV จะทำการแปลงภาพวิดีโอจากแหล่งสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นภาพวิดีโอแบบดิจิทัล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง DV ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล้อง DV เพื่อนำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์วิดีโอแบบแอนะล็อก ให้ดูที่ การนำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR โดยใช้กล้อง DV.

การนำเข้าแฟ้มวิดีโอ รูปภาพ และเสียงใน Windows Movie Maker

คุณสามารถนำเข้าแฟ้มที่มีนามสกุลต่อไปนี้ใน Windows Movie Maker เพื่อใช้ในโครงการของคุณ
·         แฟ้มวิดีโอ: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm และ .wmv
·         แฟ้มเสียง: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav และ .wma
·         แฟ้มรูปภาพ: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff และ .wmf
คุณสามารถนำเข้าแฟ้มใน Windows Movie Maker ที่มีนามสกุลต่างไปจากรายการข้างต้น แต่คุณอาจไม่สามารถใช้งานแฟ้มทุกชนิดเมื่อพยายามใช้ในการสร้างภาพยนตร์
แฟ้มรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ของ Microsoft (ที่มีนามสกุล .dvr-ms) ที่ไม่ได้มีการป้องกันโดยใช้ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล สามารถนำเข้าใน Windows Movie Maker ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเรียกใช้ Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate


เคล็ดลับ
·         คุณสามารถนำเข้าคลิปวิดีโอหลายคลิปได้ในครั้งเดียว สำหรับคลิปที่อยู่ติดกัน ให้คลิกคลิปวิดีโอแรกในรายการ กดแป้น SHIFT ค้าง แล้วคลิกคลิปสุดท้ายในรายการนั้น สำหรับคลิปวิดีโอที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL ค้าง แล้วคลิกแต่ละคลิปที่คุณต้องการนำเข้าใน Windows Movie Maker
·         คุณยังสามารถนำเข้าแฟ้มวิดีโอและรูปภาพโดยลากแฟ้มจาก Windows Photo Gallery ไปที่ Windows Movie Maker

การทำงานกับคลิปใน Windows Movie Maker

คุณสามารถแก้ไขคลิปด้วยการใช้ Windows Movie Maker ได้หลายวิธีด้วยกัน ต่อไปนี้เป็นรายการของการแก้ไขในรูปแบบต่างๆ
·         การแยกและการรวม เมื่อคุณแยกคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ หมายความว่าคุณแบ่งคลิปนั้นออกเป็นสองคลิป และคุณสามารถแยกคลิปใดคลิปหนึ่งหรือทั้งสองคลิปให้เป็นคลิปที่เล็กลงได้อีกครั้ง และแยกต่อไปได้อีก นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมคลิปเพื่อทำให้เป็นคลิปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน
·         การตัดแต่งคลิปวิดีโอ คุณสามารถซ่อนหรือตัดแต่งคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอใดๆ เพื่อไม่ให้ผู้ชมได้ยินหรือดูคลิปนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคลิปวิดีโอเริ่มต้นด้วยวิดีโอสีดำสนิทเป็นช่วงสั้นๆ คุณสามารถตัดแต่งจุดเริ่มต้นของวิดีโอเพื่อไม่ให้เฟรมวิดีโอสีดำสนิทปรากฏในภาพยนตร์ที่เผยแพร่ได้
·         การสร้างคลิป คุณอาจจะต้องการสร้างคลิปวิดีโอขนาดเล็กหลายๆ คลิป คลิปที่สามารถจัดการได้ง่ายจากคลิปวิดีโอที่มีอยู่เพื่อให้การทำงานกับโครงงานของคุณทำได้ง่ายขึ้น Windows Movie Maker จะสร้างคลิปด้วยวิธีการต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของคลิป

การแยกและการรวมคลิป

หากคุณนำเข้าแฟ้มวิดีโอซึ่งมีการแบ่งออกเป็นคลิปเล็กๆ ที่ปรากฏอยู่ใน Photo Gallery คลิปวิดีโอดังกล่าวจะปรากฏใน Windows Movie Maker ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแยกคลิปเสียงและคลิปวิดีโอให้เป็นคลิปเล็กๆ ด้วยตัวเองเพื่อให้การทำงานกับคลิปเหล่านั้นทำได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคลิปวิดีโอซึ่งต้องการจะแทรกช่วงการเปลี่ยนภาพวิดีโอ คุณสามารถแยกคลิปวิดีโอในจุดที่คุณต้องการแทรกช่วงการเปลี่ยนภาพวิดีโอ แล้วเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพลงเข้าไปได้
ในทางกลับกัน คุณอาจจะมีแฟ้มที่แบ่งออกเป็นคลิปเล็กๆ ซึ่งต้องการจะรวม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรวมได้เฉพาะคลิปที่อยู่ติดกันเท่านั้น คำว่า "ติดกัน" หมายถึงเวลาเริ่มต้นของคลิปที่สองจะต้องตามด้วยเวลาสิ้นสุดของคลิปแรกทันที ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอซึ่งแบ่งออกเป็นคลิปเล็กๆ   เมื่อนำเข้าคลิปเหล่านั้นใน Windows Movie Maker โดยคลิปมีชื่อคลิป 1 คลิป 2 และคลิป 3 ตามลำดับ คุณสามารถรวมคลิป 1 และคลิป 2 หรือ คลิป 2 และคลิป 3 แต่คุณไม่สามารถรวมคลิป 1 และคลิป 3 ได้
คุณสามารถรวมคลิปวิดีโอที่อยู่ติดกันในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา หรือในบานหน้าต่าง เนื้อหา' ก่อนที่จะเพิ่มคลิปเดียวหรือหลายๆ คลิปลงในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา


1.        ในบานหน้าต่าง เนื้อหา' หรือบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ให้คลิกคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงที่ต้องการแยก
2.       ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้คลิก เล่น
3.       เมื่อคลิปมาถึงจุดที่ใกล้กับตำแหน่งที่ต้องการแยกคลิป ให้คลิก หยุดชั่วคราว
4.       ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้ใช้ตัวควบคุมการเล่นเพื่อค้นหาจุดที่คุณต้องการแยกคลิป
5.       ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้คลิกปุ่ม แยก

เคล็ดลับ

คุณสามารถลากตัวบ่งชี้การเล่นบนแถบค้นหาไปยังจุดที่แน่นอนที่คุณต้องการแยกคลิป


1.        ในบานหน้าต่าง เนื้อหา' หรือบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ให้กดแป้น CTRL ค้าง แล้วคลิกคลิปที่อยู่ติดกันที่ต้องการจะรวม
2.       คลิก คลิป แล้วคลิก รวม
ชื่อและข้อมูลคุณสมบัติของคลิปแรกในกลุ่มจะถูกใช้สำหรับคลิปใหม่และเวลาจะถูกปรับอย่างเหมาะสม

เคล็ดลับ

คุณสามารถรวมคลิปได้มากกว่าสองคลิปในแต่ละครั้ง หากคลิปเหล่านั้นต่อเนื่องกัน เมื่อต้องการเลือกหลายๆ คลิป ให้คลิกคลิปแรก กดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วคลิกคลิปสุดท้าย

การตัดแต่ง (หรือซ่อน) ส่วนของคลิปวิดีโอ

เมื่อคุณตัดแต่งคลิป คุณได้สร้างจุดเริ่มต้นและ/หรือจุดสิ้นสุดการตัดแต่งใหม่ จุดเริ่มต้นการตัดแต่งจะเวลาที่คลิปเริ่มเล่น และจุดสิ้นสุดการตัดแต่งจะกำหนดเวลาที่คลิปหยุดเล่นในโครงงานและภาพยนตร์ในขั้นสุดท้ายของคุณ เมื่อคุณตัดแต่งคลิปใดๆ ส่วนที่ตัดแต่งของคลิปไม่ได้ถูกเอาออกไปจากแฟ้มต้นฉบับจริงๆ เพียงแต่ไม่ปรากฏในโครงงานหรือภาพยนตร์ที่เผยแพร่เท่านั้น
1.        หากคุณอยู่ในมุมมองกระดานเรื่องราว ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก เส้นเวลา
2.       บนเส้นเวลา ให้คลิกคลิปที่ต้องการตัดแต่ง
3.       ใช้ตัวควบคุมการเล่นใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อค้นหาจุดที่คุณต้องการตัดแต่งคลิป
4.       ให้ทำดังต่อไปนี้
·         เมื่อตัวบ่งชี้การเล่นอยู่ในจุดที่คุณต้องการให้คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงที่เลือกเริ่มเล่น ให้คลิก คลิป แล้วคลิก ตัดแต่งส่วนต้น
·         เมื่อตัวบ่งชี้การเล่นอยู่ในจุดที่คุณต้องการให้คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงที่เลือกไว้หยุดเล่น ให้คลิก คลิป แล้วคลิก ตัดแต่งส่วนท้าย

หมายเหตุ

·         คุณสามารถลากที่จับปรับการตัดแต่งบนคลิปเพื่อตั้งค่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการตัดแต่ง ที่จับปรับการตัดแต่งจะปรากฏเป็นสามเหลี่ยมสีดำเล็กๆ ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปหลังจากคุณคลิกที่คลิปบนเส้นเวลา เมื่อวางตัวชี้ค้างไว้เหนือที่จับปรับการตัดแต่ง ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัวสีแดง ให้คลิกและลากที่จับปรับการตัดแต่งเพื่อตั้งค่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปใหม่
รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงที่จับปรับการตัดแต่ง
การตัดแต่งคลิป
·         คุณอาจต้องคลิกปุ่ม ขยายเส้นเวลา หนึ่งครั้งหรือมากกว่าเพื่อให้ดูคลิปบนเส้นเวลาได้ชัดเจนขึ้น ปุ่ม ขยายเส้นเวลา' จะปรากฏบนแถบเครื่องมือเส้นเวลาเป็นแว่นขยายมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านใน


1.        หากคุณอยู่ในมุมมองกระดานเรื่องราว ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก เส้นเวลา
2.       คลิกคลิปที่ตัดแต่งแล้วบนเส้นเวลา คลิก คลิป แล้วคลิก ล้างจุดตัดแต่ง

การสร้างคลิป

คุณอาจจะต้องการสร้างคลิปวิดีโอขนาดเล็กหลายๆ คลิป คลิปที่สามารถจัดการได้ง่ายจากคลิปวิดีโอที่มีอยู่เพื่อให้การทำงานกับโครงงานของคุณทำได้ง่ายขึ้น Windows Movie Maker จะสร้างคลิปด้วยวิธีการต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของคลิป หากคลิปต้นฉบับมาจากกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) Windows Movie Maker จะสร้างคลิปโดยยึดตามเวลาประทับของกล้องวิดีโอดิจิทัลเมื่อบันทึกวิดีโอต้นฉบับและการเปลี่ยนเฟรมที่สำคัญในวิดีโอ
1.        ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ให้เลือกคลิปวิดีโอที่คุณต้องการสร้างคลิป
2.       คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก สร้างคลิป

หมายเหตุ

คุณสามารถสร้างคลิปโดยอัตโนมัติสำหรับแฟ้ม Windows Media Video (WMV) และแฟ้มวิดีโอ Audio-Video Interleaved (AVI) ซึ่งใช้ตัวแปลงสัญญาณ DV สำหรับรูปแบบแฟ้มวิดีโออื่นๆ คลิปไม่สามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติเสมอไป ดังนั้นแฟ้มวิดีโอดังกล่าวจะปรากฏเป็นคลิปวิดีโอขนาดใหญ่หนึ่งคลิปใน Windows Movie Maker สำหรับคลิปวิดีโอขนาดใหญ่ดังกล่าว คุณต้องแยกคลิปวิดีโอใหญ่ให้เป็นคลิปเล็กๆ ด้วยตัวเอง

แก้ไขวิดีโอ

เพิ่มวิดีโอ

เริ่มต้นการสร้างและแก้ไขภาพยนตร์ โดยการเพิ่มไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการใช้ใน Movie Maker
บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ และคลิกที่วิดีโอที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก เปิด

ตัดแต่งวิดีโอ

ในการตัดจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของคลิปวิดีโอ เพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนที่คุณต้องการให้ปรากฏในภาพยนตร์ของคุณ คลิกที่วิดีโอที่คุณต้องการตัดแต่ง จากนั้นลากตัวบ่งชี้การเล่นบนกระดานเรื่องราวไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้วิดีโอเริ่มหรือหยุดเล่นในภาพยนตร์ของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
·         หากต้องการตั้งจุดเริ่มต้นใหม่ ใน เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม แก้ไข ให้คลิก ตั้งจุดเริ่มต้น
·         หากต้องการตั้งจุดสิ้นสุดใหม่ใน เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บแก้ไข ในกลุ่มแก้ไข คลิกตั้งจุดสิ้นสุด

แยกวิดีโอ

คุณสามารถแยกวิดีโอเป็นสองรายการขนาดเล็กและทำการแก้ไขต่อ ตัวอย่างเช่น หลังจากการแยกวิดีโอ คุณสามารถย้ายวิดีโอหนึ่งไฟล์ไปไว้ด้านหน้าของอีกไฟล์ เพื่อเปลี่ยนลำดับการเล่นของวิดีโอในภาพยนตร์ของคุณ
ในการแยกไฟล์วิดีโอเป็นสองรายการ คลิกที่วิดีโอ จากนั้นลากตัวบ่งชี้การเล่นไปวางไว้ในจุดที่คุณต้องการแยกวิดีโอ ใน เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม แก้ไข ให้คลิก แยก

เร่งหรือลดความเร็ววิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนความเร็ววิดีโอของคุณใน Movie Maker เพื่อให้วิดีโอเล่นเร็วขึ้นหรือช้าลงในภาพยนตร์ของคุณ
ในการเปลี่ยนความเร็วของวิดีโอ คลิกที่วิดีโอ จากนั้น ใน เครื่องมือวิดีโอ ในแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม ปรับปรุง คลิกที่รายการ ความเร็ว จากนั้นคลิกที่ความเร็ว (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้วิดีโอของคุณเร็วขึ้นหรือช้าลงแค่ไหน)

                      
การปรับความเร็ววิดีโอของคุณใน Movie Maker

แก้ไขเสียง
สร้างเสียงคุณภาพเยี่ยมในภาพยนตร์ของคุณ โดยใช้เครื่องมือแก้ไขเสียงใน Windows Live Movie Maker ซึ่งจะช่วยให้ภาพยนตร์ของคุณมีความประณีตและเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยการเพิ่มซาวน์แทรคและใช้คุณสมบัติการแก้ไขเพื่อปรับระดับเสียง ทำให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นหรือเบาลง และอื่นๆ
เพิ่มเพลง
คุณสามารถเพิ่มเพลงที่ใช้เล่นในภาพยนตร์ของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มเพลงแล้ว คุณสามารถแก้ไขเพื่อให้เล่นตามแบบที่คุณต้องการในภาพยนตร์ของคุณได้
ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มเพลง คลิกไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก เปิด

ปรับเสียงให้ค่อยๆ ดังขึ้นหรือเบาลง

ปรับเสียงให้ค่อยๆ ดังขึ้นในตอนเริ่ม และค่อยๆ เบาลงอย่างนุ่มนวลในตอนจบ เพื่อสร้างภาพยนตร์ที่ดูเป็นมืออาชีพ
ในการทำให้เพลงค่อยๆ ดังขึ้นหรือเบาลง คลิกที่เพลง จากนั้น ใน เครื่องมือเพลง ในแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เสียง เลือกทำหนึ่งหรือสองอย่างต่อไปนี้
·         ในการทำให้เพลงค่อยๆ ดังขึ้น คลิกที่รายการ ค่อยๆ ดังขึ้น จากนั้นคลิกที่ความเร็วที่ต้องการให้เพลงค่อยๆ ดังขึ้น
·         ในการทำให้เพลงค่อยๆ เบาลง คลิกที่รายการ ค่อยๆ เบาลง จากนั้นคลิกที่ความเร็วที่ต้องการให้เพลงค่อยๆ เบาลง

เปลี่ยนจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเพลง

ตัดจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเพลง เพื่อให้เหลือเฉพาะเพลงในส่วนที่คุณต้องการเล่นในภาพยนตร์ของคุณ
ในการตัดจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเพลง คลิกที่เพลง จากนั้นลากตัวบ่งชี้การเล่นที่อยู่บนกระดานเรื่องราวในตำแหน่งที่คุณต้องการให้เพลงเริ่มหรือหยุดเล่นในภาพยนตร์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
·         ในการตั้งค่าจุดเริ่มต้นใหม่ เพื่อให้เพลงเริ่มเล่นในตำแหน่งปัจจุบัน ใน เครื่องมือเพลง ในแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แก้ไข ให้คลิก ตั้งจุดเริ่มต้น
·         ในการตั้งค่าจุดสิ้นสุดใหม่ เพื่อให้เพลงหยุดเล่นในตำแหน่งปัจจุบัน ใน เครื่องมือเพลง ในแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แก้ไข ให้คลิก ตั้งจุดสิ้นสุด

เปลี่ยนระดับเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของรายการเพลงหรือเสียงในวิดีโอได้ ด้วยวิธีนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้ไฟล์เสียงหรือเพลงอะไร คุณจะได้เสียงที่เข้ากับภาพยนตร์ของคุณเสมอ
ในการเปลี่ยนระดับเสียงของรายการเพลง คลิกที่เพลง ใน เครื่องมือเพลง ในแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เพลง ให้คลิก ระดับเสียงเพลง จากนั้นเลื่อนแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดระดับเสียง หรือด้านขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง
ในการเปลี่ยนระดับเสียงในไฟล์วิดีโอ คลิกที่วิดีโอ ใน เครื่องมือวิดีโอ ในแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม เสียง ให้คลิก ระดับเสียงวิดีโอ จากนั้นเลื่อนแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดระดับเสียง หรือด้านขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง

ปรับระดับเสียงใน Movie Maker

การเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษลงในรูปภาพและวิดีโอใน Windows Movie Maker

คุณสามารถปรับปรุงภาพยนตร์ของคุณได้โดยการเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพหรือลักษณะพิเศษ

ช่วงการเปลี่ยนภาพ

ช่วงการเปลี่ยนภาพจะควบคุมวิธีการเล่นภาพยนตร์ของคุณจากคลิปวิดีโอหรือรูปภาพหนึ่งไปยังรายการถัดไป คุณสามารถเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือชื่อเรื่องในสองรายการรวมกันได้บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาการเล่นของช่วงการเปลี่ยนภาพให้เท่ากับระยะเวลาที่สั้นกว่าของสองคลิปติดกันได้ ช่วงการเปลี่ยนภาพที่คุณสามารถเพิ่มได้แก่ การค่อยๆ ปรากฏจากหน้าจอสีดำ การเลื่อนคลิปออกไปจากหน้าจอเพื่อแสดงคลิปต่อไป หรือการทำให้คลิปแตกออกเพื่อแสดงคลิปถัดไป
ช่วงการเปลี่ยนภาพที่เพิ่มเข้าไปจะปรากฏอยู่บนแทร็กช่วงการเปลี่ยนภาพของเส้นเวลา หากต้องการดูแทร็กนี้ คุณต้องขยายแทร็กวิดีโอ ความยาวของช่วงการเปลี่ยนภาพจะกำหนดโดยระยะการเหลื่อมกันระหว่างสองคลิป รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงการบนกระดานเรื่องราวที่มีช่วงการเปลี่ยนภาพ
ช่วงการเปลี่ยนภาพบนกระดาน
รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงการบนเส้นเวลาที่มีช่วงการเปลี่ยนภาพ
ช่วงการเปลี่ยนภาพบนเส้นเวลา


1.        บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ให้คลิกวินาทีของคลิปวิดีโอ ชื่อเรื่อง หรือรูปภาพสองรายการที่ต้องการเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพคั่น
2.       คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ช่วงการเปลี่ยนภาพ
3.       ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ให้คลิกช่วงการเปลี่ยนภาพที่ต้องการเพิ่ม คุณสามารถคลิก เล่น ใต้จอภาพเพื่อดูการแสดงตัวอย่างของช่วงการเปลี่ยนภาพดังกล่าว
4.       คลิก คลิป แล้วคลิก เพิ่มไว้ที่เส้นเวลา หรือ เพิ่มไว้ที่กระดานเรื่องราว

หมายเหตุ

·         คุณสามารถเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพได้โดยลากช่วงการเปลี่ยนภาพใส่ในเส้นเวลาและวางไว้ระหว่างคลิปสองรายการบนแทร็กวิดีโอ หรือหากคุณอยู่ในมุมมองกระดานเรื่องราว คุณสามารถลากช่วงการเปลี่ยนภาพมายังเซลล์ช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างคลิปวิดีโอหรือรูปภาพสองรายการนั้น
·         หากคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows XP  เป็น Windows Vista ช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows Movie Maker รุ่นปัจจุบัน


·         บนแทร็กช่วงการเปลี่ยนภาพของเส้นเวลา ให้ลากจุดเริ่มต้นช่วงการเปลี่ยนภาพไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเส้นเวลา ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ช่วงการเปลี่ยนภาพนั้นสั้นลงหรือยาวขึ้น

หมายเหตุ

เมื่อต้องการดูแทร็กช่วงการเปลี่ยนภาพของเส้นเวลา ให้ขยายแทร็กวิดีโอ


1.        คลิก เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง
2.       ระบุเวลา (เป็นวินาที) ที่คุณต้องการให้เล่นช่วงการเปลี่ยนภาพเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพไว้ที่กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา


1.        เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
·         บนกระดานเรื่องราว ให้คลิกเซลล์ช่วงการเปลี่ยนภาพที่มีช่วงการเปลี่ยนภาพที่ต้องการเอาออก
·         บนเส้นเวลา ให้คลิกช่วงการเปลี่ยนภาพบนแทร็กช่วงการเปลี่ยนภาพที่ต้องการเอาออก
2.       คลิก แก้ไข แล้วคลิก เอาออก

ลักษณะพิเศษ

ลักษณะพิเศษช่วยให้คุณเพิ่มลักษณะพิเศษในภาพยนตร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีวิดีโอที่นำเข้ามาและต้องการให้มีลักษณะและรู้สึกคลาสสิคเหมือนภาพยนตร์เก่า คุณสามารถเพิ่มลักษณะพิเศษฟิล์มเก่าลงในคลิปวิดีโอ รูปภาพหรือชื่อเรื่องเพื่อให้วิดีโอของคลิปนั้นดูเหมือนภาพยนตร์เก่า
                           รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงการบนกระดานเรื่องราวพร้อมด้วยลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษบนกระดานเรื่องราว
รูปภาพต่อไปนี้แสดงโครงการบนเส้นเวลาพร้อมด้วยลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษบนเส้นเวลา


1.        บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ให้เลือกคลิปวิดีโอ รูปภาพ หรือชื่อเรื่องที่ต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ
2.       คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ลักษณะพิเศษ
3.       ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ให้คลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการเพิ่ม คุณสามารถคลิก เล่น ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อดูตัวอย่างของลักษณะพิเศษ
4.       คลิก คลิป แล้วคลิก เพิ่มไว้ที่เส้นเวลา หรือ เพิ่มไว้ที่กระดานเรื่องราว

หมายเหตุ

·         คุณยังสามารถเพิ่มลักษณะพิเศษโดยการลากลักษณะพิเศษจากบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' แล้ววางลงในรูปภาพหรือคลิปวิดีโอบนแทร็กวิดีโอของเส้นเวลา ลากไปยังเซลล์ลักษณะพิเศษของคลิปวิดีโอหรือรูปภาพบนกระดานเรื่องราว
·         มุมมองรูปขนาดย่อในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' จะแสดงตัวอย่างของลักษณะพิเศษแบบต่างๆ
·         หากคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows XP เป็น Windows Vista ช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows Movie Maker รุ่นปัจจุบัน


1.        บนแทร็กวิดีโอของเส้นเวลาหรือบนกระดานเรื่องราว ให้คลิกที่คลิปวิดีโอ รูปภาพ หรือชื่อเรื่องที่ใช้ลักษณะพิเศษที่ต้องการเปลี่ยน
2.       คลิก คลิป ชี้ไปที่ วิดีโอ แล้วคลิก ลักษณะพิเศษ
3.       เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
·         เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษออก ในพื้นที่ ลักษณะพิเศษที่แสดง ให้คลิกลักษณะพิเศษ แล้วคลิก เอาออก ทำซ้ำตามความต้องการ
·         เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ ในพื้นที่ ลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ได้ ให้คลิกลักษณะพิเศษที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม ทำซ้ำตามความต้องการ

เคล็ดลับ

·         ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษหลายรายการ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงลักษณะพิเศษได้ด้วยปุ่ม ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง
·         หากต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษอย่างรวดเร็ว คุณสามารถลากลักษณะพิเศษไปยังคลิปวิดีโอ รูปภาพ หรือชื่อเรื่องบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา
·         ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษเดียวกันลงในคลิปมากกว่าหนึ่งครั้ง ลักษณะพิเศษนั้นจะถูกใช้หลายครั้งตามที่คุณเพิ่ม ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มลักษณะพิเศษ 'เร่งความเร็วเป็นสองเท่า' สองครั้งในคลิปวิดีโอเดียวกัน คลิปนั้นจะเล่นด้วยความเร็วสี่เท่าของแฟ้มต้นฉบับ
·         คุณสามารถเอาลักษณะพิเศษออกได้ โดยการเลือกเซลล์ลักษณะพิเศษในกระดานเรื่องราวที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องการเอาออก แล้วกดแป้น DELETE

เพิ่มชื่อเรื่องภาพยนตร์และรายชื่อผู้เกี่ยวข้องใน Windows Movie Maker

Windows Movie Maker ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่อง ชื่อของคุณ วันที่ รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง และข้อความอื่นๆ ลงในภาพยนตร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องการเพิ่มชื่อเรื่องเพื่อแนะนำบุคคลหรือฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์ของคุณ
คุณสามารถเพิ่มข้อความชื่อเรื่องไปยังที่ต่างๆ ในภาพยนตร์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตอนต้นหรือตอนท้าย ก่อนหรือหลังคลิป หรือซ้อนไปกับคลิป ชื่อเรื่องจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาตามที่ระบุ บนหน้าจออยู่เดี่ยวๆ หรือซ้อนกับวิดีโอ จากนั้น ชื่อเรื่องจะหายไปในขณะที่คลิปวิดีโอหรือรูปภาพยังคงแสดงอยู่
รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงโครงการที่มีชื่อเรื่องซึ่งปรากฏก่อนคลิปวิดีโอ
ชื่อเรื่องที่จุดเริ่มต้นบนเส้นเวลา
รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงโครงการที่มีชื่อเรื่องซึ่งปรากฏซ้อนกับคลิปวิดีโอในเวลาที่คลิปเล่นอยู่
ชื่อเรื่องแบบซ้อนทับบนเส้นเวลา

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงโครงการที่มีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏในตอนท้ายของโครงการ
รายชื่อผู้เกี่ยวข้องบนเส้นเวลา


1.        ถ้าคุณรู้ว่าต้องการให้ชื่อเรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นที่ใดในภาพยนตร์ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งนั้นบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา
2.       คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ชื่อเรื่องและรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
3.       คลิกการเชื่อมโยงที่ตรงกับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มชื่อเรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
4.       ในกล่อง พิมพ์ข้อความสำหรับชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นชือ่เรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
หลังจากที่พิมพ์ข้อความแล้ว จอแสดงจะแสดงการเคลื่อนไหวและรูปแบบเริ่มต้นสำหรับชื่อเรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่คุณต้องการเพิ่ม
5.       ในการเปลี่ยนการคลื่อนไหวของชื่อเรื่อง คลิก เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของชื่อเรื่อง แล้วเลือกการเคลื่อนไหวของชื่อเรื่องจากรายการ
6.       ในการเปลี่ยนแบบอักษรและสีสำหรับชื่อเรื่องของคุณ คลิก เปลี่ยนแปลงแบบอักษรและสีของข้อความ แล้วเลือกแบบอักษร สีแบบอักษร การจัดรูปแบบ สีพื้นหลัง ความโปร่งใส ขนาดแบบอักษร และตำแหน่งของชื่อเรื่องตามต้องการ
7.       คลิก เพิ่มชื่อเรื่อง


1.        บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา คลิกชื่อเรื่องที่คุณต้องการแก้ไข
2.       คลิก แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขชื่อเรื่อง
3.       ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ แล้วคลิก เพิ่มชื่อเรื่อง


1.        เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยูในมุมมองเส้นเวลา คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก เส้นเวลา
2.       เลือกชื่อเรื่องที่มีช่วงเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน
3.       เมื่อต้องการขยายช่วงเวลาการเล่นของชื่อเรื่อง ให้ลากที่จับสำหรับปรับจุดสิ้นสุดการตัดแต่งไปยังจุดสิ้นสุดของเส้นเวลา
เมื่อต้องการลดช่วงเวลาการเล่นของชื่อเรื่อง ให้ลากที่จับสำหรับปรับจุดเริ่มต้นการตัดแต่งไปยังจุดสิ้นสุดของเส้นเวลา


1.        บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา คลิกชื่อเรื่องที่คุณต้องการเอาออกจากภาพยนตร์ของคุณ
2.       คลิก แก้ไข แล้วคลิก เอาออก

การเผยแพร่ภาพยนตร์ใน Windows Movie Maker

หลังจากที่ทำงานกับโครงการเสร็จแล้ว คุณสามารถเผยแพร่โครงการเป็นภาพยนตร์ได้ ภาพยนตร์เป็นแฟ้ม Windows Media ที่มีนามสกุลแฟ้มเป็น .wmv หรือแฟ้ม Audio-Video Interleaved (AVI) ที่มีนามสกุลแฟ้มเป็น .avi เมื่อคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ใน Windows Movie Maker คุณสามารถใช้ภาพยนตร์ร่วมกับผู้อื่นได้หลายวิธี อาทิ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซีดีแบบบันทึกได้ ดีวีดีแบบบันทึกได้ เป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลหรือวิดีโอเทปในกล้อง DV


1.        คลิก แฟ้ม คลิก เผยแพร่ภาพยนตร์
2.       คลิก คอมพิวเตอร์นี้ แล้วคลิก ถัดไป
3.       ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อภาพยนตร์ของคุณ
4.       ในกล่อง เผยแพร่ไปยัง ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกภาพยนตร์เมื่อมีการเผยแพร่ แล้วคลิก ถัดไป
5.       เลือกการตั้งค่าที่ต้องการใช้เผยแพร่ภาพยนตร์ แล้วคลิก เผยแพร่
6.       ถ้าคุณต้องการดูภาพยนตร์หลังจากการเผยแพร่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นภาพยนตร์เมื่อฉันคลิก 'เสร็จสิ้น'
7.       คลิก เสร็จสิ้น


เมื่อต้องการเผยแพร่และเขียนภาพยนตร์ลงดีวีดี คุณต้องมี Windows DVD Maker ซึ่งจะรวมอยู่ใน Windows Vista Ultimate และ Windows Vista Home Premium และคุณจำเป็นต้องมีเครื่องเขียนดีวีดีด้วย
1.        ใส่ดีวีดีเปล่าแบบบันทึกได้หรือเขียนทับได้ลงในเครื่องเขียนดีวีดี
2.       เปิดโครงการใน Windows Movie Maker
3.       คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เผยแพร่ภาพยนตร์
4.       คลิก ดีวีดี แล้วคลิก ถัดไปWindows DVD Maker จะเปิดขึ้น
5.       ทำตามขั้นตอนในการสร้างดีวีดีโดยการใช้ Windows DVD Maker


1.        ใส่ซีดีเปล่าแบบบันทึกได้หรือเขียนทับได้ลงในเครื่องเขียนซีดี
2.       คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เผยแพร่ภาพยนตร์
3.       คลิก ซีดีแบบบันทึกได้ แล้วคลิก ถัดไป
4.       ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อภาพยนตร์ของคุณ
5.       ในกล่อง ชื่อซีดี ให้พิมพ์ชื่อซีดี แล้วคลิก ถัดไป
6.       เลือกการตั้งค่าที่ต้องการใช้เผยแพร่ภาพยนตร์ แล้วคลิก เผยแพร่
7.       เมื่อต้องการเผยแพร่และเขียนภาพยนตร์ลงในซีดีแบบบันทึกได้แผ่นอื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่ภาพยนตร์นี้ลงในซีดีที่บันทึกได้อื่น แล้วคลิก ถัดไป เปลี่ยนเป็นซีดีแบบบันทึกได้แผ่นอื่น แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6


1.        คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เผยแพร่ภาพยนตร์
2.       คลิก อีเมล แล้วคลิก ถัดไป
3.       หลังเผยแพร่ภาพยนตร์เสร็จแล้ว ให้เลือกทำดังต่อไปนี้
·         เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์ในโปรแกรมเล่นเริ่มต้นก่อนที่จะส่ง ให้คลิก เล่นภาพยนตร์
·         เมื่อต้องการบันทึกสำเนาภาพยนตร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกเหนือจากการส่งเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล ให้คลิก บันทึกสำเนาภาพยนตร์ของฉันบนคอมพิวเตอร์ของฉัน ใส่ชื่อแฟ้มภาพยนตร์ในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก
4.       เมื่อต้องการแนบภาพยนตร์กับข้อความอีเมล ให้คลิก แนบภาพยนตร์
5.       ในโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้ที่คุณจะส่งภาพยนตร์ไปถึง เพิ่มข้อความเพิ่มเติมใดๆ ลงในเนื้อความแล้วส่งข้อความนั้น


1.        เปิดกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) และตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมดเล่น (มักจะมีคำว่า VCR อยู่บนกล้อง)
2.       คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เผยแพร่ภาพยนตร์
3.       คลิก กล้องวิดีโอดิจิทัล แล้วคลิก ถัดไป
4.       ถ้าคุณมีอุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งและตรวจพบโดย Windows Movie Maker บนหน้า เลือกกล้องวิดีโอดิจิทัล ให้เลือกอุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลที่มีวิดีโอเทปที่คุณต้องการบันทึกภาพยนตร์ แล้วคลิก ถัดไป
5.       เมื่อคุณเห็นหน้า เลื่อนเทปของคุณ ให้ใช้ตัวควบคุมการเลื่อนบนกล้อง DV ของคุณ เพื่อกรอเทปกลับหรือกรอไปข้างหน้าไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก ถัดไป

คำเตือน

คุณควรตรวจสอบว่าคุณไม่ได้กำลังเขียนทับส่วนของเทปที่มีวิดีโอที่บันทึกที่ต้องการเก็บไว้
6.       เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกภาพยนตร์ของคุณกลับไปไว้ที่เทป ให้คลิก ใช่
รอให้ภาพยนตร์ของคุณเผยแพร่เสร็จแล้วบันทึกไปยังวิดีโอเทป เวลาที่ใช้ในการสร้างและบันทึกภาพยนตร์ไปที่เทปจะขึ้นอยู่กับความยาวของภาพยนตร์และทรัพยากรระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ในจอภาพ LCD ของกล้อง DV ของคุณได้เช่นเดียวกับการบันทึกภาพยนตร์ไปยังเทป
7.       คลิก เสร็จสิ้น


Windows Movie Maker จะใช้ตำแหน่งที่เก็บแฟ้มชั่วคราวในกรณีดังต่อไปนี้
·         เมื่อคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ แฟ้มเสียงหรือแฟ้มภาพยนตร์จะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งแฟ้มชั่วคราวจนกระทั่งการเผยแพร่แฟ้มเสร็จสิ้น
·         เมื่อคุณบันทึกเสียงบรรยาย แฟ้มชั่วคราวจะถูกเก็บลงในตำแหน่งที่เก็บแฟ้มชั่วคราว แล้วลบออกไปหลังจากที่บันทึกแฟ้มเสียงแล้ว
·         เมื่อคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ที่คุณต้องการแนบกับข้อความอีเมล สำเนาของแฟ้มภาพยนตร์จะถูกเก็บลงในตำแหน่งแฟ้มชั่วคราวจนกว่าจะส่งภาพยนตร์ได้สำเร็จ
·         เมื่อคุณส่งภาพยนตร์ไปยังเทปที่อยู่ในกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) แฟ้มภาพยนตร์ชั่วคราวที่สร้างไว้จะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งนี้จนกระทั่งการบันทึกลงเทปเสร็จสิ้น
คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บแฟ้มเริ่มต้นใน Windows Movie Maker ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนที่เก็บแฟ้มหากคุณมีตำแหน่งที่เก็บที่มีเนื้อที่ดิสก์ที่เหลืออยู่มากกว่า ถ้าฮาร์ดดิสของคุณมีสองพาร์ติชัน คุณอาจต้องการเลือกไดรฟ์ที่มีพื้นที่การจัดเก็บมากกว่า
1.        คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก
2.       คลิกแท็บ ทั่วไป และในกล่อง ที่เก็บชั่วคราว ให้เลือกตำแหน่งเริ่มต้นที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มเสียงและภาพยนตร์ชั่วคราวไว้ชั่วคราว


คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใส่ข้อมูล เช่น ชื่อเรื่อง ผู้สร้าง ลิขสิทธิ์ การจัดอันดับและข้อคิดเห็นลงในแฟ้มภาพยนตร์ที่เผยแพร่ได้ หากคุณไม่ต้องการใส่ข้อมูลนี้ ชื่อของคุณและข้อมูลเมตาอื่นๆ จะไม่แสดงเมื่อคุณหรือบุคคลอื่นเล่นภาพยนตร์ของคุณในโปรแกรมเล่นสื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลโครงการและภาพยนตร์ที่เผยแพร่ในขั้นสุดท้ายของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มชื่อเรื่อง ชื่อผู้สร้าง และคำอธิบายของภาพยนตร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ Windows Movie Maker ที่จะมีผลกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณ ให้ดูที่ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์ของ Windows Movie Maker
เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ใส่ข้อมูลเมตาในภาพยนตร์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้
1.        คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก
2.       คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่รวมข้อมูลชื่อเรื่อง ผู้สร้าง ลิขสิทธิ์ การจัดอันดับและข้อคิดเห็นลงในแฟ้มภาพยนตร์ที่เผยแพร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากแฟ้มภาพยนตร์ที่เผยแพร่หรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น